HET BESTUUR

The board of the foundation works together with a number of
volunteers on a place
that is accessible to everyone to relax and reflect and thereby contribute
to a healthy and peaceful living environment. The members of the board do not receive any remuneration for their work.

The board members of the Shri Ganesh Foundation are:

Mr K.H. Krishnadath, Chairman

Mr. O. Bhawanibhiek, Secretary and Treasurer

Mr. J.R. Soekhoe, Board member


Doel

De stichting heeft als doel om voor een ieder een toegankelijke plek te exploiteren om tot rust en bezinning te komen en daarmee een bijdrage te leveren aan een gezonde en vreedzame leefomgeving. 

Organisatie structuur

De Shri Sanatan Dharma Ganesh Mandir (Hindoe tempel/religieus genootschap) is een religieuze, culturele en maatschappelijke organisatie geschoeid op Hindoe Sanatan Dharma beginselen. 

Het is een plek voor spirituele ontwikkeling, bezinning en zorg. 

HET BESTUUR

Het bestuur van de stichting werkt samen met een aantal vrijwilligers aan een voor een ieder toegankelijke plek om tot rust en bezinning te komen en daarmee een bijdrage te leveren aan een gezonde en vreedzame leefomgeving.De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De Bestuursleden van stichting Shri Ganesh zijn:

De heer K.H. Krishnadath,

Voorzitter 

De heer O. Bhawanibhiek

Secrataris en Penningmeester

De heer J.R. Soekhoe

Bestuurslid

Doel

De stichting heeft als doel om voor een ieder een toegankelijke plek te exploiteren om tot rust en bezinning te komen en daarmee een bijdrage te leveren aan een gezonde en vreedzame leefomgeving. 

Organisatie structuur

De Shri Sanatan Dharma Ganesh Mandir (Hindoe tempel/religieus genootschap) is een religieuse, culturele en maatschappelijke organisatie geschoeid op Hindoe Sanatan Dharma beginselen. 

Het is een plek voor spirituele ontwikkeling, bezinning en zorg.