HET BESTUUR

Het bestuur van de stichting werkt samen met een aantal
vrijwilligers aan een voor een ieder toegankelijke plek
om tot rust en bezinning te komen en daarmee een bijdrage
te leveren aan een gezonde en vreedzame leefomgeving. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De Bestuursleden van stichting Shri Ganesh zijn:

De heer K.H. Krishnadath, Voorzitter

De heer O. Bhawanibhiek, Secretaris en Penningmeester

De heer J.R. Soekhoe, Bestuurslid

Doel

De stichting heeft als doel om voor een ieder een toegankelijke plek te exploiteren om tot rust en bezinning te komen en daarmee een bijdrage te leveren aan een gezonde en vreedzame leefomgeving. 

Organisatie structuur

De Shri Sanatan Dharma Ganesh Mandir (Hindoe tempel/religieus genootschap) is een religieuze, culturele en maatschappelijke organisatie geschoeid op Hindoe Sanatan Dharma beginselen. 

Het is een plek voor spirituele ontwikkeling, bezinning en zorg. 

HET BESTUUR

Het bestuur van de stichting werkt samen met een aantal vrijwilligers aan een voor een ieder toegankelijke plek om tot rust en bezinning te komen en daarmee een bijdrage te leveren aan een gezonde en vreedzame leefomgeving.De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De Bestuursleden van stichting Shri Ganesh zijn:

De heer K.H. Krishnadath,

Voorzitter 

De heer O. Bhawanibhiek

Secrataris en Penningmeester

De heer J.R. Soekhoe

Bestuurslid

Doel

De stichting heeft als doel om voor een ieder een toegankelijke plek te exploiteren om tot rust en bezinning te komen en daarmee een bijdrage te leveren aan een gezonde en vreedzame leefomgeving. 

Organisatie structuur

De Shri Sanatan Dharma Ganesh Mandir (Hindoe tempel/religieus genootschap) is een religieuse, culturele en maatschappelijke organisatie geschoeid op Hindoe Sanatan Dharma beginselen. 

Het is een plek voor spirituele ontwikkeling, bezinning en zorg.