PROGRAMMA

we zijn elke zondag geopend

13:30 – 14:00 uur

WALK IN

14:00 – 15:00 uur

PUJA, PERSAD OFFEREN EN 1E AARTI

15:00 – 16:00 uur

PARVACHAN


RSIN (fiscaalnummer) is 8225.10.996

KvK nummer: 50039628

Rabo bank: NL16 RABO 01 0248 1334

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Activa

Passiva

EUR

EUR

Vaste activa

Eigen vermogen

105.989

Onroerend goed

461.998

Langlopende leningen

358.531

Inventaris

17.968

479.966

Vlottende activa

Kortlopende schulden

Vorderingen

66.494

Overge schulden

94.500

Liquide middelen

13.060

559.520

559.520